Vår tjenester og tilbud


Transport 

Ved behov for transport innenfor bydelsgrensen, for bestilling, ring telf: 22 43 01 29.
Transporttjenesten koster kr. 50 hver vei.