Styret for Majorstuen seniorsenter:


Styreleder BMV: Eva D. Myhre
Nestleder NKS: Else Marie Kruger
Representant BMV: Eva Alsvik
Representant NKS: Synneve Munthe
Brukerrepresentant: Knut Erik Jørgensen
Seniorsenterets ansatte:


Daglig leder: Anne Helene Haug

Sekretær: Bente Frydenlund

Husholdstyrer, kjøkken: Oddny Kvaksrud

Selvstendig næringsdrivende:


Damefrisør: Anne-Mette Dahl Granheim
Damefrisør hv. Onsd.: Reidun Steffensen

Off. godkj.fot og hudterapeut: Wenche Britt Eriksen
Fotpleier: Berit Kortsen