Styret for Majorstuen seniorsenter:
 • Styreleder BMV Eva D. Myhre
 • Nestleder NKS Else Marie Kruger
 • Representant BMV Eva Alsvik 
 • Representant NKS Synneve Munthe
 • Brukerrepresentant Knut Erik Jørgensen
Seniorsenterets ansatte:
 • Daglig leder Anne Helene Haug
 • Sekretær Bente Frydenlund
 • Husholdstyrer, kjøkken Oddny Kvaksrud
Frivillige medarbeidere:
Senteret har ca. 30 frivillige medarbeidere. Som frivillig medarbeider har du gleden av å være til nytte og hjelp for andre. Det gir deg mulighet til å bruke dine evner og ressurser til beste for egen helse og livskvalitet. Har du noe tid og vil være med i et hyggelig fellesskap, er du hjertelig velkommen. Vi har oppgaver og gjøremål til alle.
Ta kontakt med oss på tlf: 23 20 11 70.

Selvstendig næringsdrivende:

 • Damefrisør Anne – Mette Dahl Granheim
 • Damefrisør hv. Onsd. Reidun Steffensen
 • Off. godkj.fot og hudterapeut Wenche Britt Eriksen
 • Off. godkj. fotterapeut Berit Kortsen